Lee Alan Dugatkin: The interaction of genetic and cultural evolution in shaping mate choice in nonhumans

Predavanje američkog evolucijskog biologa Lee Alana Dugatkina pod nazivom ”The interaction of genetic and cultural evolution in shaping mate choice in nonhumans”, održano prilikom njegovog nedavnog boravka u Zagrebu. Pitanja iz publike:

Read More

Lee Alan Dugatkin: Altruism Writ Small E coli cells protect one another from antibiotics

Predavanje američkog evolucijskog biologa Lee Alana Dugatkina pod nazivom ”Altruism Writ Small E coli cells protect one another from antibiotics”, održano prilikom njegovog nedavnog boravka u Zagrebu. Pitanja iz publike:

Read More

Lee Alan Dugatkin: Winner effects, loser effects and the structure of dominance hierarchies

Predavanje američkog evolucijskog biologa Lee Alana Dugatkina pod nazivom ”Winner effects, loser effects and the structure of dominance hierarchies”, održano prilikom njegovog nedavnog boravka u Zagrebu. Pitanja iz publike:

Read More

Lee Alan Dugatkin: Prince Peter Kropotkin’s Adventures in Science and Politics

Predavanje američkog evolucijskog biologa Lee Alana Dugatkina pod nazivom ”Prince Peter Kropotkin’s Adventures in Science and Politics”, održano prilikom njegovog nedavnog boravka u Zagrebu. Pitanja iz publike:

Read More

Lee Alan Dugatkin: Mr Jefferson and the Giant Moose The “New World Degeneracy” hypothesis

Predavanje američkog evolucijskog biologa Lee Alana Dugatkina pod nazivom ”Mr Jefferson and the Giant Moose The ‘New World Degeneracy” hypothesis’, održano prilikom njegovog nedavnog boravka u Zagrebu. Pitanja iz publike:

Read More

Lee Alan Dugatkin: The Evolution of Goodness Empathy and Justice

Predavanje američkog evolucijskog biologa Lee Alana Dugatkina pod nazivom ”The Evolution of Goodness Empathy and Justice”, održano prilikom njegovog nedavnog boravka u Zagrebu. Pitanja iz publike:

Read More

doc. dr. sc. Vjekoslav Kovač: Matematika u sudnici – nesigurno odlucivanje, Skeptici u pubu 29. siječnja 2016.

Ponekad se tijekom sudskog procesa otvoreno koriste vjerojatnosni i statistički argumenti, kako od strane tužiteljstva, tako i od strane obrane. Najprije ćemo iznijeti neke poznate primjere zlouporabe vjerojatnosti u sudskom sporu. Potom ćemo objasniti kako se ni pažljiviji znanstveni pristup testiranju hipoteze

Read More

Dodjela nagrada za najbolja predavanja u 2015. godini, Skeptici u pubu 29. siječnja 2016.

Dobitnici: Boris Jokić – 1. mjesto – ”Kurikularna reforma – nužnost, prilika ili još jedan neuspio pokušaj?” Tomislav Portada – 2. mjesto, ”Mitovi i predrasude o umjetnim sladilima” Hrvoje Klasić – 3. mjesto, ”Suočavanje ili obračun s prošlošću: hrvatski slučaj” Tanja Rudež

Read More

dr. sc. Željko Porobija: Ozbiljnije teološke opcije – mora da se šalite!, Skeptici u pubu 29. siječnja 2016.

Suvremenom se ateizmu vrlo često iznosi prigovor da su svoju kritiku usmjerili gotovo isključivo protiv fundamentalističkog kršćanstva i da nisu spremni sučeliti se s ozbiljnijim teološkim sustavima. U ovom izlaganju bavit ćemo se nekim od najreprezentativnijih teoloških mislilaca novijeg doba, koji imaju

Read More

dr. sc. Maruška Vizek: Izazovi moderne ekonomske znanosti, Skeptici u pubu 29. siječnja 2016.

Unatoč značajnom razvoju teorijskog okvira i analitičkih metoda u zadnja dva desetljeća, ekonomski modeli i dalje nisu sposobni predvidjeti krize. Neki ekonomisti stoga kažu da je napredak ekonomske znanosti zastao. Da bismo razumjeli uzroke ovog zastoja predavačica će razjasniti kako su globalna

Read More