Tatjana Živičnjak: Postoji li most ili zid između parazita životinja i ljudi??

Parazitske zoonoze uzrokuju paraziti koji parazitiraju i na ljudima i na životinjama, a njima se bave liječnici i veterinari. Kod nekih je zoonotskih parazita parazitiranje u čovjeku (pored parazitiranja u životinji) obavezni dio njihova razvojnog ciklusa, dok je kod drugih čovjek samo

Read More

Sandra Benčić: Istanbulska konvencija zaštita od nasilja ili rodna ideologija?

Istanbulska konvencija je međunarodni ugovor kojim se propisuju efikasni pravni, društveni i fiskalni mehanizmi prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i djevojčicama. U Hrvatskoj su mnoge fundamentalističke i konzervativne udruge i pojedinici podigli glas protiv usvajanja konvencije, zbog toga što ona

Read More

Marijana Bijelić i Alan Sorić: Vatikanski ugovori i religija u javnom obrazovnom sustavu RH

Vatikanski ugovori omogućili su infiltraciju religijsko-indoktrinacijskih odgojih i obrazovnih sadržaja u gotovo sve javne odgojne i obrazovne institucije Republike pod direktnom kontrolom Katoličke crkve i gotovo bez ikakve kontrole države. Od religijskog odgoja u dječjim vrtićima do javnih sveučilišta Katolička crkva ima

Read More

Ivan Koprić: Hrvatska lokalna samouprava izmedju uhljebništva i utopije

Lokalna je samouprava važan dio javne uprave kao sustava pružanja javnih usluga građanima, poslovnim i svim drugim subjektima na području pojedine zemlje. Ona u Hrvatskoj obuhvaća tri stupnja teritorijalnog organiziranja: mjesnu, lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu. Ulaskom u članstvo Europske unije krug

Read More

Anja Wertag: Mračne crte ličnosti – koliko ih možemo rasvijetliti?

Mračna strana ljudske prirode oduvijek je bila fascinantna, te je bila predmet interesa znanstvenicima iz različitih krugova. Prije 15 godina objavljen je znanstveni rad iz područja psihologije ličnosti s ciljem rasvjetljavanja nalaza istraživanja tzv. mračnih crta ličnosti. Ovim radom je predložen koncept

Read More

Lovorko Marić: Izrael i Palestina – od demokracije do okupacije

Treći dio u “geopolitičkoj trilogiji” putopisnih predavanja (nakon Sjeverne Koreje i Kurdistana) je usredotočen na područje koje je u posljednjih stotinu godina postalo centar religijskih, političkih, gospodarskih, demografskih, socioloških i mnogih drugih dramatičnih događaja, sukoba i preokreta. Točno sto godina je prošlo

Read More

Miroslav Ambruš Kiš: Hrvatska u svemiru, kako i zašto?

Bugarska je potkraj lipnja lansirala svoj prvi telekomunikacijski satelit i računaju da će od usluga koje će pružati na području od Beča do sjeverne Afrike povratiti ulog. A Bugarska (još) nije ni u Europskoj svemirskoj agenciji, jer čeka tu formalnost. Čeka i

Read More

Mišo Nejašmić: Kratka povijest hrvatskog nakladništva – crne rupe, supernove i paralelni svemiri

Kako je izgledalo hrvatsko nakladništvo i knjižarstvo kroz povijest, kako izgleda danas i zašto je nemoguće predvidjeti njegovu budućnost. Koliko čitamo knjige? Tko su zapravo nakladnici? Zašto knjižare propadaju? Ima li to veze sa politikom? Zašto je to bitno za naše društvo?

Read More

Vinko Zlatić: Koliko su pametni algoritmi zaista pametni

Živimo u doba automatizacije. Samovozeći automobili, deep learning, AI, big data samo su neki od buzzwordova koji nam iskaču odasvud. No, koliko su pametni algoritmi doista pametni i koliko im se možemo doista prepustiti? Na ovom predavanju pričat ćemo o tehničkim i

Read More