Adrian Goll: Batman i filozofija

Predavanje održano na Skepticima u pubu 13. travnja 2012. godine u Zagrebu (Spunk).

Predavač: Adrian Goll
Naslov: Batman i filozofija – Što svijet stripa govori o životu, moralu i psihoanalizi