Aleksandar Štulhofer: Utječe li pornografija na seksualno zadovoljstvo mladih?

Treće predavanje održano 18. svibnja 2012. godine na Skepticima u pubu u Zagrebu (Spunk).
Naslov: Pornografija i seksualna socijalizacija – Istraživanje navodne štetnosti seksualno eksplicitnih sadržaja.
Predavač: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.