Boris Jokić: Od Ramonesa do Rozge

Na predavanju koje je više sličilo punk-rock koncertu pokušalo se odgovoriti na sljedeća pitanja: „Kako je obrazovanje prikazano u suvremenoj glazbi?“, ”Zašto se više glazbenika ne odlučuje opisati to razdoblje svog života u svojim radovima?“, ”Što o školi i ljubavi pjevaju Šveđanke, a što Hrvati?“, ”Kako je Goran Bare završio u kurikulumu katoličkog vjeronauka?“, ”Zašto je važno zvati se Johnny?“, ”Zašto se u školi nužno mora pričati o turbofolku?“.

Boris Jokić je rođen u Zagrebu 14. 10. 1976. godine. Diplomirao je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao je i doktorirao iz područja obrazovnih znanosti na Sveučilištu u Cambridgeu u Velikoj Britaniji. Od 2002. godine radi u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, trenutačno u statusu znanstvenog suradnika. Vodio je brojne znanstvene projekte u području obrazovanja. Bio je član Nacionalnog operativnog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te voditelj Cjelovite kurikularne reforme ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja od 2015. do 2016. godine.

Predavač: Boris Jokić
Voditelj projekta: Ivan Kraljević, Goran Jokić
Snimanje: Boro Rakamarić
Montaža: Boro Rakamarić

Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 23. veljače 2018.