Branko Grisogono: O recentnim klimatskim promjenama i simulacijama buduće klime

Predavanje održano na Skepticima u pubu 7. ožujka 2014. godine u Movie Pubu u Zagrebu

Naslov: O recentnim klimatskim promjenama i simulacijama buduće klime
Predavač: Branko Grisogono
Voditelj projekta: –
Kamera i montaža: Natalija Sokol-Kvesić