Darko Polšek: Je li socijaldarvinizam obnovljiva teorija?

Zašto je socijal-darvinizam pogrešna doktrina? I je li pogrešna? Postoji li danas itko tko vjeruje u jednakost pravde i moći? Povijesno, kao i u novijoj znanstvenoj i znanstveno-popularnoj literaturi, brojni darvinisti postavljali su slično pitanje: kakav utjecaj darvinizam ima (ili bi trebao imati) na etiku i moral? Ako socijal-darvinizam ne može biti dobra etička teorija, može li on biti dobra heuristika? Mogu li nam razmišljanja o “znanosti” kao moralnoj heuristici (a ne “teoriji”!) pomoći da pružimo točniji odgovor o ulozi darvinizma u području etike.

Predavač: Darko Polšek
Voditelj projekta: Ivan Kraljević
Snimanje i montaža: Boro Rakamarić