Davor Horvatić: Imamo li koristi od kvantnog polja? (Skeptici u pubu – Rijeka)

Popularan je izraz zadnjih godina “kvantno polje”. Ta gotovo svemoguća mistična pojava izviruje sa svih strana. U drugom predavanju ćemo razmotriti koliko zbilja ono ima utjecaja na nas i koliko u tome možemo naći opravdanja za homeopatiju, Tajnu i druge oblike pomoći i samopomoći. Predavanje će skeptično promotriti obje strane argumenata.