doc. dr. sc. Vjekoslav Kovač: Matematika u sudnici – nesigurno odlucivanje, Skeptici u pubu 29. siječnja 2016.

Ponekad se tijekom sudskog procesa otvoreno koriste vjerojatnosni i statistički argumenti, kako od strane tužiteljstva, tako i od strane obrane. Najprije ćemo iznijeti neke poznate primjere zlouporabe vjerojatnosti u sudskom sporu. Potom ćemo objasniti kako se ni pažljiviji znanstveni pristup testiranju hipoteze “optuženi je nevin” (ili njoj alternativne “optuženi je kriv”) ne može metodološki opravdati u ovom kontekstu. S druge pak strane, vjerojatnosni argumenti su nedvojbeno korisni jer su implicitno prisutni već kod DNK analize i sličnih forenzičkih metoda. Iz tih razloga sudska praksa nema ujednačeno mišljenje o valjanosti primjene vjerojatnosti, čak ni u zemljama sa zavidnom pravnom tradicijom. Kao moguće rješenje predložit ćemo jednostavne vizualne modele tzv. bayesovske inferencije i bayesovske teorije odlučivanja, čije prednosti su nepristranost i laka razumljivost (npr. za porotu).

Pitanja iz publike:

Predavač: Vjekoslav Kovač
Voditelj projekta: Ivan Kraljević
Snimanje i montaža: Boro Rakamarić