dr. sc. Maruška Vizek: Izazovi moderne ekonomske znanosti, Skeptici u pubu 29. siječnja 2016.

Unatoč značajnom razvoju teorijskog okvira i analitičkih metoda u zadnja dva desetljeća, ekonomski modeli i dalje nisu sposobni predvidjeti krize. Neki ekonomisti stoga kažu da je napredak ekonomske znanosti zastao. Da bismo razumjeli uzroke ovog zastoja predavačica će razjasniti kako su globalna događanja u prošlom stoljeću utjecala na formiranje pristupa kojom se moderna ekonomska znanost danas služi u pokušaju da objasni i predvidi ekonomsku stvarnost, koje su prednosti i nedostatci tog pristupa te kako recentno inovirani pristupi pokušavaju odgovoriti na izazove s kojima se suočava moderna ekonomska znanost.

Pitanja iz publike:

Naslov: Izazovi moderne ekonomske znanosti
Predavač: dr. sc. Maruška Vizek
Voditelj projekta: Ivan Kraljević
Snimanje i montaža: Boro Rakamarić