Dragana Sekulić: Škola kritičkog mišljenja – Heuristike i pristranosti u zaključivanju

U svakodnevnim okolnostima, umjesto preciznog, logičkog zaključivanja, često koristimo misaone prečace, tzv. heuristike, pomoću kojih brzo i lako dolazimo do rezultata. Situacije u kojima je opravdano žrtvovati preciznost za brzinu i lakoću zaključivanja nisu rijetke, pa je pojednostavljivanje uglavnom dobrodošlo. No, upravo zato što heuristike ne zahtijevaju kognitivni napor, postoji sklonost da, jednako brzo i lako, izađemo iz okvira u kojima je njihova upotreba opravdana. To rezultira sustavnim pogreškama, pristranostima u zaključivanju. Znanje o tome kako zaista zaključujemo unaprjeđuje vještinu kritičkog mišljenja, jer nam pomaže u prepoznavanju okolnosti u kojima je dobro zapitati se trebamo li o tome još malo razmisliti.

Dragana Sekulić završila je studij filozofije i sociologije u Zadru, magistrirala u Ljubljani, a doktorirala u Zagrebu na temu odnosa normativnog i deskriptivnog u zaključivanju. Donedavno, na sveučilišnoj razini, predavala je kolegije iz formalne i neformalne logike (kritičko mišljenje i argumentacija). Objavila je knjigu ”Psihologija zaključivanja i logika”.

Predavač: Dragana Sekulić
Voditelj projekta: Ivan Kraljević, Damir Škrjanec
Snimanje/montaža: Boro Rakamarić

Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 10. listopada 2018.