Goran Štefanić: Kemija života i kemija smrti

Godine 1898. britanski fizičar Sir William Crooks je predvidio da će se dio čovječanstva neizbježno suočiti sa smrću od gladi zbog naglog porasta broja stanovnika i nedostatka dušičnih gnojiva potrebnih za rast biljaka. Industrijalizirane zemlje su se u to vrijeme oslanjale na gnojiva životinjskog podrijetla, kao što je guano iz Južne Amerike, no ti izvori su ubrzano nestajali. U prvoj dekadi 20. stoljeća dvojica njemačkih kemičara razvijaju postupak za proizvodnju amonijaka reakcijom vodika i dušika iz zraka. Tako proizvedeni amonijak mogao se lako pretvoriti u gnojivo potrebno za biljke, ali i u eksplozive potrebne za vođenje rata.

Dr. sc. Goran Štefanić znanstveni je savjetnik na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se u Italiji i Americi. Bio je gostujući profesor na Department of Physics and Astronomy, University of Denver, Colorado. Nositelj je poslijediplomskog kolegija “Analiza keramičkih materijala difrakcijskim metodama” na Fakultetu kemijskog inžinjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se mehanokemijom, nanoznanošću i čvrstim otopinama.

Predavač: Goran Štefanić

Voditelj projekta: Ivan Kraljević, Damir Škrjanec

Snimanje/montaža: : Danijel Crnek Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 22. veljače 2019.