Homeopatija iz perspektive kemičara – doc. dr. sc. Tomislav Portada

Homeopatija iz perspektive kemičara – doc. dr. sc. Tomislav Portada, IRB

Predavanje održano 25. listopada 2013. godine na Skepticima u pubu u Zagrebu (Movie pub). Ovo predavanje proglašeno je najboljim predavanjem na Skepticima u 2013. godini po glasovima publike.

Voditelj projekta: Ivan Kraljević
Voditelj: Petar Marević
Kamera i montaža: Natalija Sokol Kvesić

Homeopatija je sustav teorija i postupaka koji spadaju u područje alternativne medicine, a koje znanstvena zajednica smatra pseudoznanošću i šarlatanstvom. U predavanju će biti riječi o tome kada je, kako i zašto homeopatija nastala, koji su razlozi njezine velike popularnosti, te o tome u kakvom su odnosu homeopatska teorija i praksa sa spoznajama suvremene kemije, fizike i farmakologije. Predavač će iznijeti i prokomentirati najčešće argumente zagovornika i protivnika homeopatije.
doc. dr. sc. Tomislav Portada je kemičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković. Školovao se na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1997. diplomirao, a 2004. doktorirao kemiju. Bavi se znanstvenim istraživanjima u području sintetske organske kemije, stručnim aktivnostima u području hrvatskoga kemijskog nazivlja, nastavom kemije na više kolegija na Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci, radom s nadarenim učenicima te popularizacijom znanosti.