Ivan Koprić: Hrvatska lokalna samouprava izmedju uhljebništva i utopije

Lokalna je samouprava važan dio javne uprave kao sustava pružanja javnih usluga građanima, poslovnim i svim drugim subjektima na području pojedine zemlje. Ona u Hrvatskoj obuhvaća tri stupnja teritorijalnog organiziranja: mjesnu, lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu. Ulaskom u članstvo Europske unije krug usluga, obveze i mogućnosti lokalne i regionalne samouprave postale su značajno šire i veće nego ranije. U situaciji ograničenih prihoda, ljudskih, organizacijskih i drugih kapaciteta, bolji rezultati mogu se ostvariti samo uz veće napore oko jačanja kapaciteta, učinkovitosti, inovativnosti i kvalitete rada lokalnih jedinica. Šanse popravljanja tih važnih pokazatelja uspješnosti ograničene su nekim objektivnim okolnostima.

Ivan Koprić redoviti je profesor u trajnom zvanju i predstojnik Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dana 14. srpnja 1999. obranio je doktorsku disertaciju Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama. Predsjednik je strukovne udruge Institut za javnu upravu od 2008. godine, a od 2013. Predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Član je International Political Science Association (IPSA), European Regional Science Association i Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja, International Academy of Political & Administrative Sciences and Future Studies, Mexico. Glavni je i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration. Glavni je urednik Biblioteke knjiga Suvremena javna uprava (dosad objavljenih 30 knjiga). Sudjelovao je kao istraživač i voditelj u više od 40 znanstveno-istraživačkih i policy projekata, od čega je polovica bila međunarodnog karaktera. Održao je preko 160 izlaganja i pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima, većinom u inozemstvu. Autor je ili suautor više od 20 knjiga, više od 110 znanstvenih i preko 180 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama.

Predavač: Ivan Koprić
Najava: Irena Radej Miličić
Voditelj projekta: Ivan Kraljević, Irena Radej MIličić
Snimanje: Boro Rakamarić
Montaža: Boro Rakamarić

Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 13. listopada 2017.