U ovom dokumentu se nalazi  sva potrebna dokumentacija za organiziranje događaja “Skeptika u pubu”.
(Za sada se ovdje nalazi kopija dokumenta sa projekta. Kada se tamo završi projekt ovaj dokument će postati važeći.)

Struktura događaja “Skeptici u pubu”

 1. Najava događaja: 4 min
 2. Najava predavanja: 2 min.
 3. Predavanje: 20 minuta
 4. Pitanja nakon predavanja 30 min
 5. Pauza nakon predavanja: 10 min
 6. Broje predavanja: 3
 7. Pitanje iz publike: max. 1 min.
 8. Odgovor predavača na pitanje: max. 5 min.

Ukupno: 3h (180 min.) = 4+2+20+30+10+2+20+30+10+2+20+30

Procedure za procese koji se odvijaju tijekom događaja

Odabir tema predavanja i predavača

 1. Voditelj projekta i članovi tima konsenzusom dogovaraju koje će teme i predavači biti.
 2. Postaviti na Grupi za rasprave pitanje o mogućim temama i predavačima ili izabrati najinteresantnije iz postojećih popisa.
 3. Kontaktirati predavače sa službenog emaila. Prilikom prvog pisma napisati nešto o našem Društvu i o Skepticima u Pubu. Objasniti im način predavanja na Skepticima. Ponuditi mogućim predavačima link na naše stranice i video materijale s prijašnjih Skeptika. Ponuditi im približan termin.
 4. Uskladiti termin sa svim predavačima i vlasnikom prostora i rezervirati ga. Poslati email potvrde predavačima glede termina.
 5. Učlaniti predavače u Grupu za rasprave i Grupu za projekte, ako pokažu interes.
 6. Potvrditi još jednom rezervaciju prostora tjedan dana prije termina vlasniku prostora.

Procedura sa sadržajima predavanja, sažetaka i CV

 1. 15 dana mini. prije početka događaja – voditelj projekta ili zaduženi član tima mora od predavača dobiti sažetak predavanja, CV i njihove slike. Sva korespondencija se obavlja preko službenog emaila a dobiveni tekst se stavlja u dokument od projekta.
 2. Sažeci predavanja, CV sa slikama se objavljuju kao vijest na web site, FB Page i grupi za rasprave sa pozivom da se postavljaju pitanja oko tema koja će moderator postaviti predavačima.
 3. Uskladiti termin sa svim predavačima. Poslati email potvrde predavačima glede termina.o) 7 dana min. prije početka događaja – voditelj projekta ili zaduženi član tima mora od predavača dobiti finalnu prezentaciju u formatu (PPT ili PDF ili slike)o) Finalne prezentacije se objave isto kao i sažeci.
 4. Prezentacije se testiraju na ispravnost na računalu s kojeg će se vršiti prezentacija min. 1 dan prije.

Marketing događaja

 1. 15 dana prije događaja kreirati FB event (preko Fb page) sa podacima iz sažetka predavanja i pozvati goste na isti.
 2. 7 dana prije događaja: objavljuje se priopćenje za javnost društva o događaju i poslati medijima sa službenog emaila ; objavljuje se na zainteresiranim FB grupama i stranicama informacija o događaju; zamoliti sve da objave na svom zidu info o događaju.
 3. tijekom zadnjih 7 dana svaki dan objavljivati neke interesantne tematska informacije na FB eventu.

Moderiranje događaja

 1. Moderator treba toplo dočekati predavače kada stignu te ih upoznati s još nekim članovima drustva. 
 2. Moderator predstavi publici ovaj događaj, tko ga organizira, koliko predavanje i rasprava i pauza traje, zamoli da ne puše i da stišaju mobitele, predstavi samo imena tema i imena predavača, da riječ prezenteru.o) Nakon završetka predavanja zamoli publiku za pljesak i otvori dio za pitanja.
 3. Moderira raspravu: duljina pitanja max. 1 min , odgovor predavača max 5 min, prekida i ako se pređe duljina, pazi na red javljanja, daje priliku svima da postave pitanja, zaključi raspravu sa molbom za pljesak, najavi pauzu, prije kraja pauze zamoli publiku da sjednu na svoja mjesta.
 4. Nakon pitanja za zadnje predavanje zaključi događaj: najavi slijedeći događaj i pozivom publiku da prate rad društva preko www.pzkm.org i zahvali predavačima i public.

Prezentiranje team i predavača

Prezenter pročita sažetak predavanja, pročita životopis predavača, zamoli publiku za pljesak, da riječ predavaču.

Poslije događajni procesi

 1. Review događaj: a) što smo dobro uradili, b) što trebamo unaprijediti za drugi put i c) koje smo poteškoće imali i kako ćemo ih izbjeći.
 2. Sa službenog email info@pzkm.org predavačima poslati email zahvale na sudjelovanju sa linkovima na resurse društva. Poslati i svim ostalima (osim projektnog tima) koji su na nekih način bilI “gosti” npr. novinari koji su tu došli ili nas predstavili u medijima i sl.
 3. Zahvalit na svim  mjestima po Facebooku (naš FB Event, FB Page, tuđe grupe i FB page,..), u komentarima web stranicama,.. gdje smo pozvali ljude da dođu. Gdje je to moguće koristiti account od naće FB page a gdje nije, osobni FB account.
 4. Objava video snimaka na youtube kanal i na web site i FB grupu i FB page. Objava fotografija.
 5. Voditelj projekta zatvori projekt sa statusom “Zavrsen”.

Nazivi uloga u timu za realizaciju projekta sa opisima

 1. voditelj projekta – vodi, koordinira sve učesnike i odgovoran je za realizaciju projekta (može biti samo jedan osoba)
 2. moderator – Otvara događaj u suradnji s prezenterom i moderira raspravu ( može biti ista osoba kao prezenter)
 3. prezentar – najavljuje predavanje i životopis predavača (može biti ista osoba kao moderator)
 4. predavača
 5. video snimatelj – brine se za snimanje predavanja i predavača
 6. fotograf – fotografira predavače i publiku
 7. ton majstor – brine se za zvuk tijekom događanja
 8. video montažer – osoba koja naknadno obrađuje snimke i priprema ih za objavu
 9. članovi tima projekta – svi koji rade neki od zadataka na projektu

Predložci emailova i tekstova

Svi emailovi se šalju sa službenog emaila.

Ponuda predavačima za predavanje

(TODO – napisati nešto o našem Društvu i o Skepticima u Pubu. Objasniti im način predavanja na Skepticima. Ponuditi mogućim predavačima link na naše stranice i video materijale s prijašnjih Skeptika. Ponuditi im približan termin. )

Potvrda termina predavačima

(TODO)

Priopćenje za javnost društva o događaju  – email

Subject email: Poziv za praćenje događaja: “Skeptici u pubu” – Zagreb, 23.11.2012.

Body email:

“Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja”

Priopćenja za javnost 

Poziv za praćenje događaja: “Skeptici u pubu” – Zagreb, 23.11.2012. 

 

“Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja” organizira događaj “Skeptici u pubu”, petak, 23.11.2012. 18h-21h, Spunk, Hrvatske bratske zajednice b.b., Zagreb. 

Teme i sudionici predavanja:  

 1. {Naziv predavanja} – {Ime i prezime predavaca}
 2. {Naziv predavanja} – {Ime i prezime predavaca}
 3. {Naziv predavanja} – {Ime i prezime predavaca}

( Detaljnije na:  { LINK-NA WEB STRANICU SA NAJAVOM DOGADJAJA } )

Skeptici u pubu je događaj osmišljen (izvorno 1999. u UK) kako bismo poticali druženje između skeptika, sekularista, kritičkih mislilaca i humanista. Koncept dogadjaja je niz kratkih predavanja o aktualnim temama sa pitanjima publike u neformalnom, opuštenom okruženju.��Naglasak je da promičemo skepticizam, znanost i racionalnost. U Hrvatskoj se ova vrsta dogadjaja organizira već preko godinu dana a neke od video snimaka s oih događanja objavljene su i na You Tube kanalu društva http://www.youtube.com/user/dzpzikm. 

Sažetci predavanja:

{ XXX }

Informacije o “Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja”: 

Društvo je neformalna skupina znanstvenika i znanstvenih entuzijasta zainteresiranih da svojim aktivnostima potaknu bolje razumijevanje stvarnosti, funkcioniranja svijeta oko nas, kao i ljudskog ponašanja. Promovira primjenu znanstvenog pristupa i kritičko razmišljanje te djeluje na razotkrivanju i objašnjavanju popularnih zabluda u društvu.

Linkovi od Društva:

Web stranice: http://www.pzkm.org/
Facebook Page: http://goo.gl/zmraz
Grupa za rasprave: https://www.facebook.com/groups/121173671326277/
Grupa za projekte: http://www.facebook.com/groups/329121533844181/
YouTube video kanal: http://www.youtube.com/user/dzpzikm
Knjige i dokumenti na Scribd: http://www.scribd.com/alvis_agora

Tekst zahvale  za Facebook i web stranice

Hvala svima koji ste došli na “Skeptike u pubu”. Vidimo se na sljedećim.
Saznajte više o nama na: www.pzkm.org
Pogledajte video snimke sa prija��njih događaja na:
http://www.youtube.com/playlist?list=UUoAi8zK4SAxBP3hgzD7el9g&feature=plcp
Uključite se u rad i time poduprite promicanje znanosti i racionalnoga načina razmišljanja: http://www.pzkm.org/ukljuci-se-i-ti/