Lee Alan Dugatkin: Altruism Writ Small E coli cells protect one another from antibiotics

Predavanje američkog evolucijskog biologa Lee Alana Dugatkina pod nazivom ”Altruism Writ Small E coli cells protect one another from antibiotics”, održano prilikom njegovog nedavnog boravka u Zagrebu.

Pitanja iz publike: