Marijana Bijelić i Alan Sorić: Vatikanski ugovori i religija u javnom obrazovnom sustavu RH

Vatikanski ugovori omogućili su infiltraciju religijsko-indoktrinacijskih odgojih i obrazovnih sadržaja u gotovo sve javne odgojne i obrazovne institucije Republike pod direktnom kontrolom Katoličke crkve i gotovo bez ikakve kontrole države. Od religijskog odgoja u dječjim vrtićima do javnih sveučilišta Katolička crkva ima potpunu autonomiju u provođenju vlastitih programa pri čemu je izuzeta od obaveze poštivanja pozitivnih zakonskih propisa RH, osobito pravnih propisa usmjerenih na suzbijanje diskriminacije, ali i temeljnih načela znanstvene čestitosti. Znanstveno-obrazovne institucije Katoličke crkve svojim su temeljnim pravnim aktima podređene autoritetu katoličke hijerarhije i religijskom poimanju istine koja počiva na autoritetu Katoličke crkve, dok kao javne institucije, odnosno sastavnice javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, svoj položaj koriste za podređivanje znanosti i znanstvenog diskursa vlastitoj religijskoj ideologiji i u tome na temelju Vatikanskih ugovora uživaju pravnu i materijalnu podršku institucija Republike Hrvatske.

Marijana Bijelić rođena je 1978. u Dubrovniku. Završila je opću gimnaziju (Gimnazija ”Dubrovnik”), a 2005. godine diplomirala je Kroatistiku i Slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je zaposlena od 1. studenog 2005. godine kao znanstvena novakinja na projektu Interkulturna povijest književnosti prof. dr. Zvonka Kovača. Nakon završenog Postdiplomskog studija književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je 20. 12. 2011. temom Žrtvovanje kao strukturni model ”septembarske književnosti” u okviru bugarske književne avangarde. Od 2016 zaposlena je u statusu docentice na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti. Smatra se sekularističkom i feminističkom aktivisticom, članica je Upravnog odbora udruge Protagora i Centra za građansku hrabrost.

Alan Sorić diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Proteklih 13 godina radi kao odvjetnik u Zagrebu i stalni sudski tumač za engleski jezik. Stalni je arbitar na Arbitražnom sudu Europske rukometne federacije, te dugogodišnji suradnik projekata World Justice Project i Doing Business za područje Republike Hrvatske. Sudjelovao je na brojnim tribinama koje su se bavile pitanjima sekularnosti i ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i šire, te povremeno objavljuje tekstove na raznim portalima. Član je Upravnog odbora udruge Protagora i udruge Centar za građansku hrabrost.

Predavači: Marijana Bijelić i Alan Sorić
Najava: Saša Ceci
Voditelj projekta: Ivan Kraljević
Snimatelj: Boro Rakamarić
Montaža: Boro Rakamarić

Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 13. listopada 2017.