Milan A. Račić: TTIP – gozba ili bojište?

Što je TTIP? – kontekst, okvir pregovora, (2) prigovori na TTIP, (3) iskustva malih zemalja sa slobodnom trgovinom sa SAD-om (Kanada), (4) hrvatsko iskustvo sa slobodnom trgovinom sa SAD-om, i (5) optimalna strategija malih zemalja poput Hrvatske u kontekstu TTIP-a.

Skeptici u pubu 15. svibnja 2015., Sax!, Zagreb

Predavač: Milan A. Račić
Najava: Petar Marević
Voditelji projekta: Ivan Kraljević, Petar Marević
Snimanje: Natalija Sokol Kvesić
Montaža: Dragan Stanojević