Milena Zajović: Izbjeglička kriza – godinu dana kasnije

Milena Zajović je magistra psihologije koja radi kao novinarka, filmska djelatnica i aktivistica za ljudska prava. Od otvaranja Balkanske rute u ljeto 2015. godine pomaže izbjeglicama u Hrvatskoj i inozemstvu. Jedna je od koordinatorica udruge Are You Syrious, aktivne na geografskom potezu od Sirije, preko Grčke i Balkana, do Italije i Francuske. Aktivizmom, humanitarnim radom i javnim zagovaranjem bavi se 15 godina. Osim toga, Milena već 12 godina piše i obavlja uredničke poslove u Večernjem listu, te radi kao selektorica Motovun film festivala, uz povremene angažmane na drugim filmskim i kazališnim manifestacijama. U slobodno vrijeme vozi motor i čita stripove.