Miloš Judaš: Razvojna neurobiologija ljudskog mozga kao temelj ljudske individualnosti

Razvoj ljudskog mozga je zapravo doživotni proces, zbog njegove cjeloživotne plastičnosti (učenje i pamćenje) i neprekidne interakcije s okolinom (osobito društvenom okolinom, to jest drugim mozgovima). Tijek vremena je ireverzibilan, a povijest interakcija mozga s njegovom okolinom jedinstvena i neponovljiva. Stoga nam i evolucijska i razvojna neurobiologija pružaju čvrsto jamstvo jedinstvenosti i neponovljivosti svakog čovjeka – ne samo kao biološkog stvorenja, nego i kao duha, duše i osobe.

Miloš Judaš redoviti je profesor neuroznanosti i anatomije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi od 1985. Osim toga, ravnatelj je Hrvatskog instituta za istraživanje mozga te voditelj Znanstvenog Centra Izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost. Suradnik je Razreda za medicinske znanosti HAZU, dopredsjednik Hrvatskog društva za neuroznanost, te Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. U popularizaciji znanosti sudjeluje aktivno i kontinuirano dulje od 25 godina, posebice kao jedan od glavnih organizatora već tradicionalnog Tjedna mozga u Hrvatskoj. Temeljno područje znanstvenog interesa: neuroanatomija i razvojna neurobiologija ljudskog mozga. Dodatna područja interesa: komparativna neuroanatomija, evolucijska neurobiologija, povijest neuroznanosti.

Predavač: Miloš Judaš
Voditelj projekta: Ivan Kraljević, Damir Škrjanec
Snimanje: Boro Rakamarić
Montaža: Boro Rakamarić

Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 30. ožujka 2018.