Nenad Ban: Pogled u nevidljivi svijet

Naše mogućnosti da si predočimo nevidljivi svijet oko nas, da bismo bolje razumjeli prirodu i život, tijekom povijesti su postupno napredovale uslijed razvoja važnih tehnologija i metoda. Kroz predavanje, ilustrirano primjerima i diskusiju osvrnuli smo se na ključna otkrića i njihov doprinos boljem razumijevanju evolucije i molekularne osnove života na Zemlji, bazirane na kemijskim i fizikalnim principima.

Nenad Ban jedan je od najuspješnijih hrvatskih znanstvenika u svijetu. Rođen u Zagrebu, Diplomirao je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu, a doktorirao na Sveučilištu California u Riversideu. Pet godina bio je na postodoktoratu na Yaleu, gdje je bio prvi autor triju radova u časopisu Science o strukturi velike ribosomske podjedinice koja su njegova tadašnjeg šefa Thomasa Steitza dovela do Nobelove nagrade za kemiju 2009. godine. Od 2000. godine Ban radi kao profesor strukturalne molekularne biologije na prestižnom ETH-u koji je zbog njega promijenio pravilo da znanstvenik mlađi od 35 godina ne može dobiti stalnu profesorsku poziciju. U fokusu njegovih istraživanja još od srednjoškolskih dana su ribosomi, stanične tvornice proteina. Nenad Ban je član EMBO (European Molecular Biology Organization), Njemačke Akademije znanosti, i dobitnik više nagrada, uključujući nagrade Heinrich Wieland, Newcomb Cleveland, Ernst Jung i nagradu Otto Naegeli za istraživanja u medicini.

Predavač: Nenad Ban

Voditelj projekta: Ivan Kraljević, Tanja Rudež

Montaža: Boro Rakamarić