Nenad Malenica: CRISPR Cas sustav – smartphone genetičkog inženjerstva

Nenad Malenica rođen je 1974. godine u Zagrebu gdje je studirao agronomiju i molekularnu biologiju. Nakon diplome zagrebačkog PMF-a otišao je na doktorat u Austriju gdje se bavio molekularnom biologijom biljnih hormona. 2013.-2014. kao Fulbright stipendist boravio je na University of California u Davisu, SAD gdje se bavio manipulacijom ploidnosti biljaka i koristio CRISPR-Cas9 sustav za ciljanu inaktivaciju gena. Docent na PMF-u Zagrebu gdje se bavi istraživanjima na biljkama Arabidopsis thaliana (uročnjak), vinovoj lozi i buhaču. Predsjednik je Hrvatske udruge genetičkih inženjera i potpredsjednik Odbora za uvođenje GM organizama u okoliš pri Ministarstvu Zdravlja.