Neven Barković: Dokad vjeronauk u javnim školama?

Predavanje održano 23. studenog 2012. godine na Skepticima u pubu u Zagrebu (Spunk).
Naslov: Dokad vjeronauk u javnim školama?
Predavač: Neven Barković
Voditelj projekta: Davor Ivanuš
Voditelj: Aleksandar Gavrilović
Kamera i montaža: Natalija Sokol Kvesić
Zvuk: Dan Margetić