Nevia Čičin Šain – Pljačka stoljeća: kako velike kompanije varaju na porezu

Kako prebaciti milijune dolara i eura u porezne rajeve? Kako to učiniti na legalan način? Mislite li da je izbjegavanje plaćanja poreza akt građanskog otpora? Što biste rekli kad biste znali da je Apple u 2014. godini na svakih zarađenih 1 000 000 USD u prihodima od prodaje iPad-ova i iPhone-ova izvan SAD-a platio samo 50 USD poreza. To je samo 0,005% poreza. Da, niste krivo pročitali. Mislite li i dalje da je neplaćanje poreza djelo dostojno Robin Hood-a? Znate li da je zbog toga vaš porezni teret veći? Kako veliki varaju male, što o tome misli visoka politika, kako se boriti protiv toga fenomena na razini EU, ali i šire saznali smo na ovom predavanju.

Nevia Čičin-Šain diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje trenutačno radi kao viša asistentica na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost. Usavršavala se na Sorbonni u Parizu gdje je prvo postala magistar prava (LL.M.) 2011. godine. Kasnije upisuje dvojni doktorat (cotutelle de thèse) Sveučilišta u Zagrebu i Sorbonne te u Parizu stječe titulu doktorice znanosti, napisavši disertaciju na francuskom jeziku. U svom istraživanju bavila se pitanjima izbjegavanja plaćanja poreza na dobit. Aktivno se bavi istraživanjima u području domaćeg i međunarodnog poreznog prava. Članica je francuskog ogranka IFA (International Fiscal Association)

Predavačica: Nevia Čičin Šain
Voditelj projekta: Ivan Kraljević, Helena Rašić
Snimanje: Boro Rakamarić
Montaža: Boro Rakamarić

Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 23. veljače 2018.