Novi Skeptici u pubu, petak 7. travnja u klubu Sax!

1) Vlatko Silobrčić: O plagiranju u hrvatskoj akademskoj zajednici
2) Pavel Gregorić: Daniel Dennett – ”Vrste umova – k razumijevanju svijesti”, promocija knjige
3) Siniša Šegvić: Što je računalni vid i zašto je posebno zanimljiv baš sada

1) U akademskoj zajednici koja je integrirana u akademsku zajednicu razvijenih zemalja nema smisla puno teoretizirati o plagijatima; najvažnije je plagijat prepoznati. Kad se to ustanovi, malo je toga dvojbeno jer je plagiranje bespogovorno kažnjivo i redovito sankcionirano. Kako hrvatska akademska zajednica, po svome sustavu vrijednosti, nije integrirana u akademsku zajednicu razvijenih zemalja, ima smisla o tom teškom etičkom prekršaju javno raspravljati. O plagiranju mogu govoriti na osnovi: iskustva bivšega glavnog urednika biomedicinskoga znanstvenog časopisa referiranog u Web of Science, autora knjige i predavača metodologije znanstvenoga rada, člana Savjeta europskih urednika znanstvenih časopisa, te predsjednika i člana Odbora za etiku u znanosti i visokome obrazovanju Sabora. Prikazat ću sadašnju koncepciju sustava za brigu o etičnosti u hrvatskoj akademskoj zajednici, kao i nekoliko primjera koji ocrtavaju realnost u primjeni toga sustava.

2) Dennettova knjiga Vrste umova: k razumijevanju svijesti provokativna je od prve do posljednje stranice. Ona nas poziva da o problemu uma i svijesti razmišljamo na potpuno drugačiji način od onoga tradicionalnoga prema kojemu su um i svijest nešto posebno, nešto potpuno različito od materije i procesa u njoj, te stoga nešto što je izvan dosega znanstvene spoznaje. Dennetov rad na razmeđi filozofije uma, kognitivne znanosti, umjetne inteligencije i biologije, kao i radovi na temu slobode volje i religije, pristupačno su i poticajno štivo za šire čitateljstvo.

3) Uspješno gledanje je važan sastojak inteligentnog ponašanja u našem dijelu svemira. Zbog toga su algoritmi za razumijevanje slika bili predmet mnogih lijepih želja još od praskozorja računarstva. Vrijeme je pokazalo da je taj problem prilično težak, međutim recentni događaji upućuju da smo prilično blizu rješenja. Primjerice, strojevi već danas nadmašuju ljude na najpoznatijem natjecanju u klasificiranju slika. Ovo predavanje će opisati stanje tehnike u glavnim područjima računalnog vida, prikazati nove istraživačke rezultate te pokušati predvidjeti buduće trendove.