Sandra Benčić: Istanbulska konvencija zaštita od nasilja ili rodna ideologija?

Istanbulska konvencija je međunarodni ugovor kojim se propisuju efikasni pravni, društveni i fiskalni mehanizmi prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i djevojčicama. U Hrvatskoj su mnoge fundamentalističke i konzervativne udruge i pojedinici podigli glas protiv usvajanja konvencije, zbog toga što ona nasilje nad ženama naziva rodno uvjetovanim nasiljem. Je li rodna ideologija utvara ili stvarnost, što je rod a što spol, postoji li svjetska zavjera protiv muškog i ženskog spola ili smo izvrgnuti fundamentalističkom vjerskom diskursu koji je u funkciji borbe protiv sekularizma.

Sandra Benčić diplomirala je na Pravnom fakultet u Zagrebu. Radi u Centru za mirovne studije (CMS) i predsjednica je Zaklade za ljudska prava i solidarnost “Solidarna”. Uključena je u rad CMS-a od završetka Mirovnih studija. Aktivna i iskusna u pitanjima zaštite ljudskih prava, edukacije ”o“ i ”za“ ljudska prava, radi na analizama javnih politika vezanih za ljudska prava, te istraživanja socio-ekonomskih nejednakosti u Hrvatskoj i na razini EU. Ima dugogodišnje iskustvo rada na pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, više od 7 godina radila je i kao konzultantica za regionalni razvoj i EU fondove, suosnivačica je konzultantske tvrtke Razbor i jedna od idejnih začetnica Publiconna – društvene mreže za korisnike EU fondova.

Predavačica: Sandra Benčić
Najava: Saša Ceci
Voditelj projekta: Ivan Kraljević, Helena Rašić
Snimanje: Boro Rakamarić
Montaža: Boro Rakamarić

Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 24. studenoga 2017.