Skeptici na psihofestu Mitja Ružojčić – Prozor u nesvjesno

Ličnost je važna odrednica ponašanja pojedinaca. Međutim, dosadašnje metode mjerenja ličnosti uglavnom se oslanjaju na samoprocjene na tvrdnjama koje opisuju različita ponašanja, razmišljanja i osjećaje. Ovakav način mjerenja ličnosti podložan je namjernom iskrivljavanju odgovora, ali i nesvjesnom precjenjivanju vlastitih pozitivnih karakteristika kojemu je svrha održavanje pozitivne slike o sebi. S obzirom na to, samoprocjene osobina ličnosti pružaju nam ograničen uvid u ličnost pojedinca te umanjuju našu mogućnost predviđanja relevantnih ponašanja. Kako bi se zaobišli ovi problemi, razvijene su metode kojima se na neizravan način mogu zahvatiti aspekti ličnosti nedostupni samoprocjenama. U sklopu ovog predavanja, prikazat ću neke od ovih metoda te prikazati istraživanja koja pokazuju njihovu korisnost za predviđanje ponašanja općenito i predviđanje ponašanja na poslu.

Mitja Ružojčić asistent je na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Glavni istraživački interes su mu moderne metode procjene ličnosti te njihov odnos s radnim ponašanjem, rukovođenjem te stavovima i emocijama na poslu. Međunarodno je objavljivani autor te recenzent za međunarodne časopise iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije.

Predavač: Mitja Ružojčić

Voditelji projekta: Nikola Erceg, Ivan Kraljević

Snimanje/montaža: Danijel Crnek

Predavanje održano na Psihofestu, u Klubu studenata Filozofskog fakulteta, Zagreb, 14. travnja 2019.