Vlatko Silobrčić – O plagiranju u hrvatskoj akademskoj zajednici

U akademskoj zajednici koja je integrirana u akademsku zajednicu razvijenih zemalja nema smisla puno teoretizirati o plagijatima; najvažnije je plagijat prepoznati. Kad se to ustanovi, malo je toga dvojbeno jer je plagiranje bespogovorno kažnjivo i redovito sankcionirano. Kako hrvatska akademska zajednica, po svome sustavu vrijednosti, nije integrirana u akademsku zajednicu razvijenih zemalja, ima smisla o tom teškom etičkom prekršaju javno raspravljati. O plagiranju mogu govoriti na osnovi: iskustva bivšega glavnog urednika biomedicinskoga znanstvenog časopisa referiranog u Web of Science, autora knjige i predavača metodologije znanstvenoga rada, člana Savjeta europskih urednika znanstvenih časopisa, te predsjednika i člana Odbora za etiku u znanosti i visokome obrazovanju Sabora. Prikazana je sadašnja koncepcija sustava za brigu o etičnosti u hrvatskoj akademskoj zajednici, kao i nekoliko primjera koji ocrtavaju realnost u primjeni toga sustava.

Predavač: Vlatko Silobrčić
Voditelj projekta: Ivan Kraljević
Snimanje i montaža: Boro Rakamarić

Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 7. travnja 2017.