Skeptici u Pubu (Zg), 26. 9. 2014.

cover-2014_09

1) izv. prof. Vlasta Zekulić
2) prof. dr. sc. Vladimir Trkulja
3) prof. Ines Sučić

petak 26. 9. 2014., 18h – 21h

Klub SAX!, Palmotićeva 22/2, Zagreb
https://goo.gl/maps/mQAk2

Teme:

1. Mjesto i uloga vojske u međunarodnim političkim odnosima – pogled s taktičke razine
suvremenim europskim meunarodnim odnosima, sigurnosna politika je podreena vanjskoj politici, što Oružane snage stavlja u posebnu i povijesno jedinstvenu situaciju. To podiže civilni nadzor nad oružanim snagama na posebnu razinu. Cilj predavanja je pokazati na koji se nacin ovakav odnos moci i donošenja odluka odražava na rad, elan i sposobnost oružanih snaga europskih vojska, a posebno hrvatskih oružanih snaga. Takoer, bit ce pokazano na koji se nacin naše Oružane snage “bore” za održavanje prepoznatljivosti i vrsnosti u meunarodnim vojnim operacijama.

2. Mit o “razbijanju mita o lijekovima”
– Mit se definira kao “predajno vjerovanje” koje izražava “fantazijom prožeto magičko-religiozno predznanstveno mišljenje primitivnih naroda o postanku svijeta, prirodnim pojavama, bogovima I herojima”. Tijekom nekoliko posljednjih godina posebno, u javnosti (javna glasila svih oblika) razglašeni su (I gotovo dominiraju) stavovi o tome kako je u suvremenoj medicini na djelu “urota farmaceutske industrije I medicinskog establishmenta” koja je smišljeno izgradila “mit o svemogućim lijekovima”, sve isključivo vođeno pohlepom, a bez stvarne potrebe. Sukladno, taj “mit, obmanu I prijevaju” valja “raskrinkati I srušiti”. Nakane tog tipa nerijetko se protežu na gotovo generalni atak na sveukupno medicinsko znanje, pa mogu imati vrlo nepovoljen posljedice I za pojedinca I za društvo. U predavanju će biti obrazloženo zašto nema ničega “mitskog” (činjenično neutemeljnog) u tvrdnji da su suvremeni lijekovi za svoje indikacije djelotvorni i sigurni, a da zapravo te “anti-urotničke” inicijative imaju sve odlike mita. U tu svrhu, bit će prikazane osnovne teorijske I praktične odrednice nastanka suvremenih lijekova I njihove evaluacije te stvarna ograničenja koja postoje vezano za njihovu primjenu. Također, prikazati će se na nekoliko tipičnih primjera kako su “anti-urotničke” parole/izjave zapravo posljedica izvrnutog tumačenja “polu-činjenica”, neznanja o području na koje se odnose I grešaka u mišljenju.

3. Vjerodostojnost svjedoka – prepoznavanje počinitelja
Predavanje na temu Vjerodostojnost svjedoka – prepoznavanje pocinitelja bavit ce se ucestalošcu pogrešnih prepoznavanja i utjecajem koje prepoznavanje pocinitelja od strane svjedoka ima na presude, te posebno ciniteljima povezanim s vecom,
odnosno manjom tocnošcu prepoznavanja. O ucestalosti pogrešnih prepoznavanja bit ce rijec na temelju studija slucaja, istraživanja provedenih u prirodnim uvjetima te na temelju laboratorijskih eksperimenata. Što se tice cinitelja koji djeluju na vjerodostojnost svjedocenja, analizirat ce se doprinos varijabli nad kojima kazneno-pravni sustav nema kontrolu i koje se procjenjuju nakon samog dogaaja te varijabli koje su izravno pod kontrolom kazneno-pravnog sustava (npr. obilježja postupka prepoznavanja) i cijim se kontroliranjem može povecati vjerodostojnost svjedocenja.

Životopisi:

1) Vlasta Zekulić – rođena 18. 05. 1978. u Splitu, bojnica pješaštva i vojne policije (završila Policijsku akademiju – kriminalistiku i Vojnu akademiju “The Citadel” – dipl. ing. računarstva i časnica pješaštva), dr. sc. međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti; u vojsci obnašala sve slijedne zapovjedne dužnosti (zapovjednik voda, satnije, bojne), stožerne dužnosti na razini bojne i Glavnog stožera Oružanih snaga, instruktor za mirovne misije, dvije ture u Afganistanu, objavljeno 10ak znanstvenih radova i članaka, trenutno na dužnosti zapovjednika Kadetske bojne, Časničke škole. Dva odlikovanja.

2) Vladimir Trkulja – Profesor farmakologije, Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Po temeljnoj izobrazbi liječnik (MF Zagreb), magistar biomedicinskih znanosti (PMF Zagreb), doktor znanosti iz područja farmakologije. Bavi se temeljnim biomedicinskim istraživanjima i kliničkim istraživanjima. U časopisu Croatian Medical Journal, urednik sam za sustavne preglede I meta-analize. Surađivao s većim brojem inozemnih farmaceutskih kuća u razvoju lijekova. Suradni sam ekspert Hrvatske agencije za lijekove I medicinske proizvode.

3) Ines Sučić – znanstvena suradnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu i vanjska suradnica – docentica Forenzičke psihologije na Odjelu za psihologiju, Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirat je stekla 2011. godine na Odsjeku za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Njen istraživački interesi uključuju forenzičku psihologiju, rizična i devijantna ponašanja, strah od kriminala i probaciju. Do sada je surađivala na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Trenutno je članica Upravnog odbora COST IS1106 akcije pod nazivom Offender Supervision in Europe, te suradnica na projektu MYWeb – Measuring Youth Well-being (EU FP7 projekt). Objavila je 12 znanstvenih radova, 6 poglavlja u knjizi i 6 istraživačkih izvješća te je sa 20 izlaganja sudjelovala na međunarodnim konferencijama, a s 9 na domaćim. Dobitnica je nekoliko istraživačkih i studijskih stipendija. Članica je Europskog udruženja kriminologa, te Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva (Sekcija za penološku psihologiju i Sekcija za forenzičnu psihologiju).