Skeptici u pubu (Zg) – Aleksandar Štulhofer: Pornografija i seksualna socijalizacija – Istraživanje navodne štetnosti seksualno eksplicitnih sadržaja

Predavanje održano 18. svibnja 2012. godine na Skepticima u pubu u Zagrebu (Spunk).

Naslov: Pornografija i seksualna socijalizacija – Istraživanje navodne štetnosti seksualno eksplicitnih sadržaja
Predavač: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu