Škola kritičkog mišljenja #1 – Pavel Gregorić: O čemu ne mislimo kad mislimo

Kad mislimo o nečemu, naravno, ne mislimo o puno toga drugoga, no neke stvari o kojima ne mislimo mogu nam biti jako korisne kad mislimo o bilo čemu. Na primjer, kad mislimo da smo obavio dobru kupnju ili da smo oko nečega u pravu, rijetko pomišljamo o tome na temelju čega to mislimo ili zašto nam je važno da bude tako. Ako razmislimo i o tim stvarima, možemo bolje procjenjivati svoje kupnje i možemo bolje raspravljati, a ako ne razmislimo, skloniji smo krivim procjenama, logičkim pogreškama, predrasudama, pa čak i teorijama zavjere. Kritički misliti znači razmišljati o takvim stvarima. Prvo predavanje iz ovoga niza daje opći uvod u kritičko mišljenje.

Pavel Gregorić diplomi­rao je filozofiju i komparativnu knji­ževnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magi­strirao i doktorirao na Sveučilištu u Oxfordu. Usavršavao se na Central European University u Budimpešti, Hum­boldt–Universität u Berlinu i na Berkeleyu, a trenutno je član istraživačke skupine na Sveučilištu u Göteborgu. Bio je docent na Filozofskom fakultetu i izvanredni profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih filozofskih udruženja i dobitnik dviju nagrada za svoj rad. Znanstveni interesi: antička filozofija, rana novovjekovna filozofija, filozofija uma, povijest i filozofija znanosti.

Predavač: Pavel Gregorić
Voditelj projekta: Ivan Kraljević
Snimanje: Boro Rakamarić
Montaža: Boro Rakamarić