Zdravko Petanjek: Snaga sinapsi i razvoj uma kroz djetinjstvo i adolescenciju

Struktura neuralne mreže kore velikoga mozga predstavlja biološku osnovu naših mentalnih sposobnosti. Određena je raznolikošću i brojnošću te distribucijom sinaptičkih spojeva. U kori velikoga mozga čovjeka za vrijeme razvoja stvara se približno dva puta više od potrebnog broja sinaptičkih spojeva koji se u određenom trenutku počinju odstranjivati. Poznavanje obrasca eliminacije prekobrojnih sinapsi i definiranje trajanja kritičnog razdoblja izrazito je važno, jer o tome ovise individualni kognitivni kapaciteti. Trajanje razvojnog vremenskog prozora i stupanj prekomjerne produkcije sinapsi pokazuje koliko je stimulacija okoline bitna za obogaćivanje govornih i matematičkih sposobnosti, kao i koliko utječe na transformaciju iz razvojnog u odrasli kognitivni profil. Glavne hipoteze nastanka kasnih razvojnih neuropsihijatrijskih bolesti također ukazuju na poremećaj odstranjivanja prekomjernih sinapsi kao ključni događaj bitan za pojavu simptoma. Naposljetku, ovaj biomedicinski i sociološki važan koncept također je i jedan od glavnih predmeta kontinuirane rasprave između zagovornika selekcijske nasuprot konstrukcijskoj teoriji mentalnog procesuiranja.

Zdravko Petanjek, redoviti je profesor anatomije i neuroznanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je Laboratorija za neuromorfometriju, Zagrebačke neuroembriološke zbirke te pročelnik Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju. Dobitnik je godišnje nagrade HAZU za iznimna znanstvena i umjetnička postignuća u području Medicine za 2013. godinu. Njegov glavni znanstveni interes vezan je uz istraživanje organizacije i molekularnih svojstava neurona i njihovih veza s naglaskom na neuralne sustave i područja posebno razvijena kroz evoluciju čovjeka.

Predavač: Zravko Petanjek
Najava: Saša Ceci
Voditelj projekta: Ivan Kraljević, Božena Silić
Snimanje: Boro Rakamarić
Montaža: Boro Rakamarić

Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 15. prosinca 2017.