Zvonimir Galić: Radnička klasa odlazi u Irsku (ili u mirovinu)

Motiviranost i uspješnost ljudi ne ovisi samo o njihovim karakteristikama nego i o kontekstu u kojem se nalaze odnosno prilici da na svojim radnim mjestima zadovolje važne potrebe. U ovom izlaganju pokazat ću rezultate dvaju istraživanja u kojima smo, na uzorcima od preko 30.000 sudionika, usporedili procjene zadovoljstva poslom hrvatskih radnika s onima iz drugih zemalja EU. Oba istraživanja upućuju na to da je kvaliteta radnog života u Hrvatskoj bitno niža nego u zemljama zapadne Europe. To se pogotovo odnosi na dvije domene: doživljenu ekonomsku sigurnost na poslu i percepciju mogućnosti sudjelovanja u donošenju odluka. Problematično, dok smo u našim ranijim istraživanjima zaostajali za zapadnom Europom, u novijima se uočava da počinjemo zaostajati i za drugim tranzicijskim zemljama. Smatramo da je ovo vrlo važno jer rezultati ovih istraživanja dijelom mogu predvidjeti migracijske trendove ali i objasniti generalno nisku motivaciju radne snage.

Zvonimir Galić izvanredni je profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od zaposlenja do danas njegovo područje rada vezano je uz istraživanja i nastavu iz psihologije rada i organizacijske psihologije. Jedan je od osnivača Interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog studija Upravljanje ljudskim potencijalima.

Predavač: Zvonimir Galić
Najava: Saša Ceci
Voditelj projekta: Ivan Kraljević, Tanja Rudež
Snimanje: Boro Rakamarić
Montaža: Boro Rakamarić

Predavanje održano u klubu Sax!, Zagreb, 15. prosinca 2017.